Društvo grupnih analitičara Beograd organizuje novi Uvodni kurs iz grupne analize

Planirano je da kurs otpočne krajem oktobra. Svoja pitanja i prijave možete slati na office@grupnaanaliza.org.rs

Grupe podrške zdravstvenim profesionalcima i saradnicima

(u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd - DGAB)

Poštovane kolege i koleginice, zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici, studenti volonteri, Društvo grupnih analitičara Beograd organizuje grupe podrške zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, kao i studentiima volonterima.

Napomena: učešće je dobrovoljno, uz poštovanje poverljivosti sadržaja i neiznošenja sadržaja van grupe. Grupa ima za cilj razmenu iskustava, osećanja, kao i međusobnu podršku za napore koje ulažete u svakodnevnom radu.

Grupe se organizuju u terminima utorkom i četvrtkom od 17.00 do 18.15 časova (u trajanju od 75 minuta).

Voditelji i kovoditelji grupa su iskusni grupni analitičari, članovi DGAB i grupni analitičari u završnim godinama edukacije.

Grupe su u ovoj fazi otvorene – što znači da je dovoljno da popunite prijavu

U izabranom terminu možete se priključiti na link (potvrdu i link ćete takođe blagovremeno dobiti na mail koji date u prijavi).

Informaciju možete proslediti svim potencijalno zainteresovanim kolegama u zdravstvenom sektoru.

Društvo grupnih analitičara Beograd

Dobrodošli!

Ovaj sajt je namenjen profesionalcima koji već primenjuju grupnu analizu u svom radu, kao i onima koji žele da se edukuju da bi mogli da primenjuju ovaj psihoterapijski metod.

Namenjen je i onima koji pokazuju interesovanje za grupnu analizu, odnosno onima koji žele da nauče nešto više o grupnoj analizi kao načinu psihološkog tretmana pojedinaca u grupi.

U okviru sajta možete pronaći sve relevantne informacije vezane za aktivnosti udruženja grupnih analitičara (organizovanje workshop-ova, seminara i konferencija), objavljene publikacije, korisne linkove ka drugim udruženjima koja se bave grupnom analizom, kao i infromacije o edukaciji i članstvu udruženja.

Takođe, možete se upoznati i sa radom Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva", i njenim aktovnostima kao što su: Građani u promišljanju, Društveno sanjanje, edukacija iz oblasti organizacionog konsaltinga itd.