Obaveštenje o kursevima iz grupne analize

Društvo grupnih analitičara Beograd (DGAB) u 2021. godini organizuje novi Uvodni i Klinički kurs iz grupne analize.

Na Uvodni kurs se mogu prijaviti zainteresovane osobe sa završenim fakultetom humanističkih profesija kao i studenti završnih osnovnih i master studija koji žele da se upoznaju sa osnovnim principima grupne analize, grupne dinamike i radom sa i u grupi. Uvodni kurs traje godinu dana.

Na Klinički kurs mogu da se prijave psihijatri, specijalizanti psihijatrije, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici te profesionalci drugih humanističkih nauka. Klinički kurs traje četiri godine i uslov za prijavu je završen Uvodni kurs iz grupne analize, diploma iz navedenih profesija te završena ili upisana Propedevtika ukoliko je u pitanju profesija iz drugih humanističkih nauka.

Za pohađanje oba kursa potrebno poznavanje engleskog jezika zbog literature koja se obrađuje u okviru teorijskog dela.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na jedan od ova dva kursa molimo vas da do 31. oktobra tekuće godine na mail adresu office@grupnaanaliza.org.rs pošaljete sledeće:

  1. CV
  2. Motivaciono pismo
  3. Diplomu
  4. Sertifikat o završenom Uvodnom kursu (ukoliko se prijavljujete na Klinički kurs).

Grupe podrške zdravstvenim profesionalcima i saradnicima

(u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd - DGAB)

Poštovane kolege i koleginice, zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici, studenti volonteri, Društvo grupnih analitičara Beograd organizuje grupe podrške zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, kao i studentiima volonterima od 2020. godine..

Napomena: učešće je dobrovoljno, uz poštovanje poverljivosti sadržaja i neiznošenja sadržaja van grupe. Grupa ima za cilj razmenu iskustava, osećanja, kao i međusobnu podršku za napore koje ulažete u svakodnevnom radu.

Grupe se organizuju u terminima utorkom i četvrtkom (svake druge nedelje) od 17.00 do 18.00 časova.

Voditelji i kovoditelji grupa su grupni analitičari, članovi DGAB i grupni analitičari u završnim godinama edukacije.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo vas da popunite prijavu

Kontaktiraćemo vas mailom radi informacije o početku rada grupe i tom prilikom ćete dobiti link za uključenje.

Informaciju možete proslediti svim potencijalno zainteresovanim kolegama u zdravstvenom sektoru.

Društvo grupnih analitičara Beograd

Dobrodošli!

Ovaj sajt je namenjen profesionalcima koji već primenjuju grupnu analizu u svom radu, kao i onima koji žele da se edukuju da bi mogli da primenjuju ovaj psihoterapijski metod.

Namenjen je i onima koji pokazuju interesovanje za grupnu analizu, odnosno onima koji žele da nauče nešto više o grupnoj analizi kao načinu psihološkog tretmana pojedinaca u grupi.

U okviru sajta možete pronaći sve relevantne informacije vezane za aktivnosti udruženja grupnih analitičara (organizovanje workshop-ova, seminara i konferencija), objavljene publikacije, korisne linkove ka drugim udruženjima koja se bave grupnom analizom, kao i infromacije o edukaciji i članstvu udruženja.

Takođe, možete se upoznati i sa radom Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva", i njenim aktovnostima kao što su: Građani u promišljanju, Društveno sanjanje, edukacija iz oblasti organizacionog konsaltinga itd.